Mediace Teplice

Mluvení o problémech vytváří problémy. Mluvení o řešení vytváří řešení.

Pojďme mluvit o řešení

O mediaci

Spory jsou přirozenou součástí našich životů – některé se vyřeší prakticky bez povšimnutí, jiným věnujeme více pozornosti, ale dokážeme je zvládnout sami. Někdy ale nastávají situace, které již zajdou příliš daleko a nejsme je schopni vyřešit vlastními silami. Jednou z možností řešení je v tomto případě přenechat řešení na někom jiném – nejčastěji soudu. Jít do boje a vyhrát – mnozí, kteří tímto náročným bojem prošli, ale často přiznávají, že jejich výhra byla jen na papíře… I proto se do popředí stále více dostává právě MEDIACE - metoda mimosoudního řešení konfliktů. Oproti soudnímu sporu má mediace tyto výhody:

Rozhodujete sami

V mediaci o řešení svých záležitostí rozhodujete sami, bez zásahu státu - sami volíte témata, která máte potřebu vyřešit, sami navrhujete a tvoříte výsledná řešení

Šetříte čas i peníze

Mediace šetří Váš čas i peníze – k vyřešení sporu mnohdy stačí dvě až tři setkání s mediátorem, zatímco soudní řízení trvá minimálně několik měsíců

Větší efektivita

Mediace je rychlejší a efektivnější – sami si s mediátorem domlouváte termín Vašich setkání, sami volíte témata, které máte potřebu vyřešit

Posílení komunikace

Při mediaci máte možnost zlepšit svou vzájemnou komunikaci pro budoucnost

Bezpečné prostředí

Mediace zaručuje účastníkům bezpečné prostředí pro sdělování informací – jedná se o neveřejný proces, mediátor je navíc vázán mlčenlivostí

Dobrovolnost

Mediace je dobrovolná - můžete ji ukončit, pokud zjistíte, že Vám nevyhovuje

Mediátor

Mediátor je odborník vyškolený k řešení sporů. Vede jednání tak, aby měly obě strany dostatek prostoru se k situaci vyjádřit, pomáhá jim komunikovat a zpracovávat emoce. Hlavním úkolem mediátora je vytváření podmínek pro to, aby účastníci sporu společně došly k dohodě, která bude splňovat jejich přání a potřeby.
Mediátor sám nerozhoduje, situaci neřeší, nehodnotí ji, ani nikoho nesoudí. Podporuje obnovení komunikace mezi spornými stranami. To je jedním z cílů mediace a předpokladem úspěšného řešení jejich konfliktu.

Jak mediace probíhá

Pokud jedna ze stran osloví mediátora, tomu v první chvíli stačí jen základní informace o konfliktu. Je zkontaktována druhá strana a pokud i ta s mediací souhlasí, je domluven termín společného sezení.
Před setkáním s mediátorem je dobré si vše znovu promyslet, utřídit si myšlenky o tom, co si opravdu přejete, co potřebujete, nebo odmítáte. Naopak není třeba na mediaci přinášet s sebou smlouvy, důkazy, předchozí rozhodnutí – mediátor zde není proto, aby situaci soudil, rozhodoval o její správnosti, něčí vině či nevině.
Mediační sezení trvá zpravidla tři hodiny. Na mediaci musí být vždy přítomny všechny zúčastněné strany. Proto je důležité s tímto časem počítat, pokud mediaci plánujete. Záleží vždy na konkrétním případu, kolik těchto mediačních sezení proběhne.
Mediace je dobrovolná a pokud zjistíte, že Vám nevyhovuje, můžete její průběh ukončit. Zahájením mediace také není dotčeno právo stran konfliktu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou

O mně

Původně jsem vystudovala Technickou univerzitu v Liberci. V technickém oboru jsem ale pracovala zhruba čtyři roky, poté jsem začala působit v oblastech, kde jsem se více setkávala s klienty. Komunikace a práce s lidmi se mi vždy velmi líbila. Proto, abych mohla lidem pomáhat i jako odborník, rozhodla jsem se dodělat si v této oblasti vzdělání a vystudovala jsem obor Sociálně-právní činnost na Vyšší odborné škole v Mostě. Po složení absolutoria jsem začala pracovat jako sociální pracovník.

Během studia jsem se seznámila i s metodou mediace, která mě velice oslovila. Proto jsem hned na začátku roku 2019 absolvovala výcvik v Asociaci mediátorů České republiky.

Jsem teplickou rodačkou. Žiji s manželem a naším synem.

Domluvte si schůzku

Mediace je vhodná obzvláště tam, kde je nezbytné, aby strany i nadále existovaly vedle sebe. Aby spolu komunikovaly i v budoucnu. To je třeba u sporů rodinných nebo sousedských.
Cílem mediace je dosažení rozumné, prakticky proveditelné a oboustranně vyhovující dohody – tedy dohodnout se. V procesu mediace stranám napomáhá mediátor, odborník vyškolený k řešení sporů.

Ceník

Mediace: 500 Kč / každá započatá hodina
Mediace vedená mimo pracovní dny: 800 Kč / každá započatá hodina
Mediace trvá zpravidla 3 hodiny. Mediaci obvykle hradí strany rovným dílem.

Kontakt

Domluvte si schůzku a vyřešte svůj spor mimosoudní cestou.

Ing. Jaroslava Brhlíková, DiS.
Kladruby 86
415 01 Teplice

mediaceteplice@centrum.cz

+420 777 042 402

IČO: 70691991
datová schránka: z3hcz49
číslo účtu: 1319265048/3030